POLİTİKALAR

KALİTE POLİTİKAMIZ

Fantezi ve Chenille iplik üretimi , boyaması, satış ve pazarlaması yapan firmamızda ;
   Amacımız ;

*Toplam kalite ilkesinden hareketle tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak müşteri isteklerini doğru tespit etmek.
   *ilk defada doğru üretmek, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, Süreçlerimizi geliştirmek, çevreye duyarlı ve sektöründe aranan bir firma olmaktır.

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

   Her geçen gün artmakta olan nüfus, sanayileşme oranı ve yaşam standartları ile birlikte enerji ihtiyacına olan talep de artmaktadır. Bu duruma paralel olarak enerjinin etkin kullanımı, tasarrufu ve birincil enerji kaynak kaybının minimuma indirilmesini sağlamak gerekli hale gelmiştir.

  Fantazi iplik üretim alanında faaliyet gösteren kuruluşumuz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğu bilincindedir. Bu temeller üzerinde gerçekleştirdiğimiz büyüme alanlarımızda, doğal kaynakları korumak ve doğru teknolojiler kullanarak enerji tasarrufu gerçekleştirmek ana hedefimiz haline gelmiştir.

    ULUSOY TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. olarak kuruluşumuz stratejisi doğrultusunda;

      *Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerjinin, ham maddenin ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,

      *Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, verimli teknolojilerin ve uygulamaların tercih edilmesini,

      *Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketiminde iç ve dış yasal şartlara uyum sağlayacağımızı,

      *Üretim ve kaliteden taviz vermeden sürekli iyileştirme yapılmasını sağlayacağımızı,

      *Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,

      *Enerji verimliliğini destekleyen tasarımların oluşturulması ve bu konunun desteklenmesini sağlayacağımızı,

      *Sera gazı ve küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri alıp sürdürülebilir politika izleyerek gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapacağımızı,

      *Kaynak verimliliği ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, toplumun ve tüm değer zincirimizin bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını,

Taahhüt ederiz.